The Icelandic Society for the Nervous System

Press kit Swedish

saenska

Pressemeddelelse fra Islands Institut for Rygmarvsskader (ISCI)

5.000 underskrifter overrakt til repræsentant fra WHO

– ros til islandsk initiativ

Auður Guðjónsdóttir – operationssygeplejerske og bestyrelsesformand for Islands Institut for Rygmarvsskader (ISCI) – mødtes med WHO's regionale direktør for Europa, Zsuzsanna Jakab, og overrakte hende mere end 5.000 underskrifter fra indbyggere i Norden, som opfordrer Verdenssundhedsorganisationen til at sikre, at man gør en fælles international indsats for at finde et middel mod rygmarvsskader.

I december sidste år blev tv-kampagnen "Den lammede marionetdukke" vist i Island, Danmark, Sverige, Finland, Norge og på Færøerne i tre uger, og i løbet af denne periode blev der indsamlet mere end 5.000 underskrifter i en nordisk underskriftsindsamling, som opfordrer WHO til at sikre, at der gøres en fælles internationalt indsats inden for forskningen i rygmarvsskader.

Jakab roste det islandske initiativ og forsikrede Auður Guðjónsdóttir om, at alle forslag ville blive gennemgået omhyggeligt.

Islands Institut for Rygmarvsskader (ISCI) administrerer en international database over nyskabelser inden for behandlingen af rygmarvsskader. Den webbaserede database er på engelsk, spansk, arabisk, russisk og kinesisk.

 

Om ISR

Det isländska institutet för skador på ryggmärgen grundades med syfte att uppmärksamma ryggmärgsskador och få världens länder att inse att vi alla måste arbeta tillsammans för att hitta ett botemedel. Ett annat av våra huvudmål är att vara en central resurs för information om experimentella behandlingar som patienter med ryggmärgsskador kan få tillgång till i olika delar av världen. 

Institutet för skador på ryggmärgen grundades av den isländska sjuksköterskan Auður Guðjónsdóttir, vars dotter drabbades av en ryggskada. Auður har fört en outtröttlig kampanj under de senaste åren för att få Island att leda arbetet med att hitta botemedel mot ryggmärgskador. Auðurs ansträngningar har uppmärksammats både på Island och internationellt, och hennes nästa steg är att söka stöd från allmänheten i de övriga nordiska länderna.

Utvecklingen på det medicinska området är till nytta för hela mänskligheten. 

Klicka här för att läsa mer


Internationell databas för nya typer av behandlingar av ryggmärgsskador.

Ett av målen för isländska institutet för skador på ryggmärgen är att utveckla och hela tiden uppdatera en databas med information om nya typer av behandlingar av ryggmärgsskador. Databasen finns på engelska, spanska, arabiska, ryska och kinesiska.

Databasen administreras av dr Laurance Johnston PhD, MBA.

Klicka här för att få tillgång till databasen för ryggskador

 

Pin It
Postal address: Institute of Spinal Cord Injury, Iceland - ISCI,
Main office: Institute of Spinal Cord Injury, Iceland - ISCI (Mænuskaðastofnun Íslands), Nesbali 56, IS-170 Seltjarnarnes
tel +354 562 4925 / +354 897 4925 isci @ isci.is