The Icelandic Society for the Nervous System

Press kit Norwegian

norska

Pressemeddelelse fra Islands Institut for Rygmarvsskader (ISCI)

5.000 underskrifter overrakt til repræsentant fra WHO

– ros til islandsk initiativ

Auður Guðjónsdóttir – operationssygeplejerske og bestyrelsesformand for Islands Institut for Rygmarvsskader (ISCI) – mødtes med WHO's regionale direktør for Europa, Zsuzsanna Jakab, og overrakte hende mere end 5.000 underskrifter fra indbyggere i Norden, som opfordrer Verdenssundhedsorganisationen til at sikre, at man gør en fælles international indsats for at finde et middel mod rygmarvsskader.

I december sidste år blev tv-kampagnen "Den lammede marionetdukke" vist i Island, Danmark, Sverige, Finland, Norge og på Færøerne i tre uger, og i løbet af denne periode blev der indsamlet mere end 5.000 underskrifter i en nordisk underskriftsindsamling, som opfordrer WHO til at sikre, at der gøres en fælles internationalt indsats inden for forskningen i rygmarvsskader.

Jakab roste det islandske initiativ og forsikrede Auður Guðjónsdóttir om, at alle forslag ville blive gennemgået omhyggeligt.

Islands Institut for Rygmarvsskader (ISCI) administrerer en international database over nyskabelser inden for behandlingen af rygmarvsskader. Den webbaserede database er på engelsk, spansk, arabisk, russisk og kinesisk.

 

Om ISCI

Ryggmargskadeforeningen på Island ble stiftet for å fremme forståelse mellom nasjoner for hvor stort og alvorlig internasjonalt helseproblem ryggmargskader er.  Det er behov for samarbeid mellom verdens nasjoner slik at det kan finnes en kur.  Foreningens andre formål er å samle og lagre opplysninger om forsøksbehandling utført på ryggmargskadede mennesker over hele verden. 

Grunnleggeren av Ryggmargskadeforeningen på Island er den islandske sykepleieren Auður Guðjónsdóttir som er mor til en ryggmargskadet pike.  Hun har de siste årene arbeidet for at den islandske nasjonen gir sitt bidrag til at det blir funnet en kur mot ryggmargskader.  

Auðurs brennende engasjement har vakt oppsikt på Island og internasjonalt og nå søker hun støtte fra innbyggerne i de nordiske landene. Utviklingen av legevitenskapen kommer hele menneskeheten til gode. 

Klikk her for å lese mer

 

En internasjonal database med nyheter om behandling av ryggmargskader.

Et av målene Ryggmargskadeforeningen på Island har er å kontinuerlig bygge opp og oppdatere informasjonen i databasen der alle viktige opplysninger om fremskritt og nyheter innen behandling av ryggmargskader er lagret.  Databasen er på engelsk, spansk, arabisk, russisk og kinesisk. 

Visepresident for databanken er Dr. Laurance Johnston Ph.D., MBA.

Klikk her for å komme til databasen for ryggmargsskader

 

Pin It
Postal address: Institute of Spinal Cord Injury, Iceland - ISCI,
Main office: Institute of Spinal Cord Injury, Iceland - ISCI (Mænuskaðastofnun Íslands), Nesbali 56, IS-170 Seltjarnarnes
tel +354 562 4925 / +354 897 4925 isci @ isci.is