The Icelandic Society for the Nervous System

Press kit Danish

 

30. marts 2010

Pressemeddelelse fra Islands Institut for Rygmarvsskader (ISCI)

5.000 underskrifter overrakt til repræsentant fra WHO

– ros til islandsk initiativ

Auður Guðjónsdóttir – operationssygeplejerske og bestyrelsesformand for Islands Institut for Rygmarvsskader (ISCI) – mødtes med WHO's regionale direktør for Europa, Zsuzsanna Jakab, og overrakte hende mere end 5.000 underskrifter fra indbyggere i Norden, som opfordrer Verdenssundhedsorganisationen til at sikre, at man gør en fælles international indsats for at finde et middel mod rygmarvsskader.

I december sidste år blev tv-kampagnen "Den lammede marionetdukke" vist i Island, Danmark, Sverige, Finland, Norge og på Færøerne i tre uger, og i løbet af denne periode blev der indsamlet mere end 5.000 underskrifter i en nordisk underskriftsindsamling, som opfordrer WHO til at sikre, at der gøres en fælles internationalt indsats inden for forskningen i rygmarvsskader.

Jakab roste det islandske initiativ og forsikrede Auður Guðjónsdóttir om, at alle forslag ville blive gennemgået omhyggeligt.

danish

Islands Institut for Rygmarvsskader (ISCI) administrerer en international database over nyskabelser inden for behandlingen af rygmarvsskader. Den webbaserede database er på engelsk, spansk, arabisk, russisk og kinesisk.

 

Om ISCI.


Islands Institut for Rygmarvsskader er stiftet for at øge den internationale forståelse for hvor alvorligt et internationalt sundhedsproblem rygmarvsskader er, og for at verdens nationer må gøre en fælles indsats for at finde et middel. Det andet formål med instituttet er på ét sted at samle information om de forsøg med behandling af folk med rygmarvsskader der nu foretages rundt om i verden.
Årsagen til skabelsen af Islands Institut for Rygmarvsskader er at en islandsk sygeplejerske, Auður Guðjónsdóttir, der er mor til en pige med rygmarvsskade, i de forløbne år har arbejdet for at man i Island gør en indsats for at der kan findes et middel mod rygmarvsskader. 

Auðurs ihærdighed har vakt opmærksomhed i Island og rundt om i verden, og nu søger hun støtte fra borgerne i hele Norden. 

Fremskridt i lægevidenskaben kommer hele menneskeheden til gode. 

Klik her for at læse mere. 

Den internationale database om nyskabelser i behandlingen af rygmarvsskader.

En af målsætningerne med Islands Institut for Rygmarvsskader er at opbygge og konstant opdatere en informationsbank med alle de vigtigste oplysninger om nyskabelser i behandlingen af rygmarvsskader. Databasen er på engelsk, spansk, arabisk, russisk og kinesisk. 

Databasens leder er Dr. Laurance Johnston Ph.D, MBA.

Klik her for at se databasen om rygmarvsskader.

 

Pin It
Postal address: Institute of Spinal Cord Injury, Iceland - ISCI,
Main office: Institute of Spinal Cord Injury, Iceland - ISCI (Mænuskaðastofnun Íslands), Nesbali 56, IS-170 Seltjarnarnes
tel +354 562 4925 / +354 897 4925 isci @ isci.is