The Icelandic Society for the Nervous System

  • Home
  • Miscellaneous
ae2446f017bced3a.jpg

Deres kongelige højhed,

kronprinsesse Mary Elizabeth

Amalienborg Slotsplads 8

Postboks 2143

DK-1015 København K, Danmark.

Deres kongelige højhed.

Fordi De er protektor for to danske foreninger af mennesker, som lider på grund af defekter i nervesystemet, protektor for WHO/Europa, samt på grund af Deres stærke position i Norden og i global sammenhæng, skriver jeg dette brev til Dem. Jeg vil tillade mig at spørge, om De vil være så elskværdig at gøre Deres indflydelse gældende over for Nordisk Ministerråd, så det kan føre til, at Ministerrådet eller de nordiske lande iværksætter en analyse af databanker om neurologi i Norden og en samkørsel af informationerne i dem. Dermed ville de nordiske lande tage initiativ til at opfølge De Forenede Nationers og lederne af verdens nationers erklæring om nervesystemet i en traktat om nye verdensmålsætninger og således blive et eksempel for andre nationer om at gøre det samme. Verden har virkelig brug for en stærk ambassadør for nervesystemet. Hvis en så højtstående person som Deres kongelige højhed har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende for nervesystemet, kunne det føre til store fremskridt for neurologien, som ville være til gode for hele menneskeheden i al fremtid. Jeg vil blot minde om de store resultater, som blev opnået, da prinsesse Diana af Wales gjorde sin indflydelse gældende for at få indført et forbud mod brug af landminer.

Continue reading

ae2446f017bced3a.jpg

9.11.2016
Nordisk Råds præsident

Henrik Dam Kristensen

Nordisk Råd

Ved Stranden 18

DK-1061 København K, Danmark.

Kære Henrik Dam Kristensen.

Den 19. januar i år læste jeg på websitet norden.org, at Nordisk Råd og UN City i København havde besluttet at indlede et samarbejde til fremme for de målsætninger for verden, som lederne af verdens nationer og De Forenede Nationer havde opstillet i september i fjor. Jeg vil hermed udtrykke min glæde over dette vigtige initiativ og din fremsynethed som præsident for Nordisk Råd, og jeg er overbevist om, at samarbejdet vil give gode resultater.

Continue reading

ae2446f017bced3a.jpg

9.11.2016


Generalsekretær i Nordisk ministerråd

Dagfinn Høybråten

Kjære Dagfinn Høybråten.

Det er din posisjon og det positive inntrykk som vi islendinger har av deg, som er bakgrunnen for at jeg skriver dette brevet til deg.

Vedlegg 1 er et brev som jeg fikk fra FNs hovedkvarter og undertegnet av fru Amina J. Mohammed som er spesialrådgiver for utviklingsplanlegging for FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Der henstilles det til meg å gjøre det som står i min makt for at de bestemmelser som FN har vedtatt i sitt program for de kommende femten år, skal oppfylles.

Continue reading

976f5cf649f293d7.png

Iceland gets the nervous system in writing at the United Nations

21.10.2015

Last June 8 associations of people with nervous disorders and injuries in Iceland, in addition to nearly 26 thousand Icelanders – about 11% of the population – sent a letter to Ban Ki-Moon, Secretary-General to the United Nations requesting that the United Nations make “increasing the understanding on the functions of the nervous system” one of the new development goals that were to be enacted by the institution last September. We did not reach our goal, but we did manage to get the nervous system mentioned in a political statement by world leaders. The nervous system is therefore mentioned in writing at the United Nations as one of the issues to be tackled in the next 15 years.

Continue reading

Postal address: Institute of Spinal Cord Injury, Iceland - ISCI,
Main office: Institute of Spinal Cord Injury, Iceland - ISCI (Mænuskaðastofnun Íslands), Nesbali 56, IS-170 Seltjarnarnes
tel +354 562 4925 / +354 897 4925 isci @ isci.is